пребарување
   
 

Линкови

Јавни институции
Министерство за здравство
Фонд за здравствено осигурување на Македонија

 

Високо образовни установи
Медицински факултет - Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје
Факултет за медицински науки - Универзитет Гоце Делчев, Штип
Факултет за медицински науки - Универзитет во Тетово

Издаваштво и услуги
CME - Continuing Medical Education Resources
CME - Cruise Conferences
Current Contents - Current Contents Search
EDUCUS - Free Online Medical Journals and 2012 ICD-9 Codes Search
Excerpta Medica - Medical communications agency
MedicalWord - Medical Word Search
MediLexicon - Medical Search
MEDLINE - PubMed
Science Citation - Index
SciVerse - ScienceDirect
SpringerLink - Medicine
WILEY - Wiley Online Library

 

Меѓународни асоцијации и организации
AEMH - European Association of Hospital Doctors
HCA - Healthcare Communications Association
PWG - Permanent Working Group of European Junior Doctors
SEEMF - Southeast European Medical Forum
UEMO - European Union of General Practitioners
UEMS - European Union of Medical Specialists
WHO - World Health Organization
WMA - World Medical Association
WONCA - World Organization of Family Doctors

Значајни денови

Јануари Февруари Март Април
04 - ти февруари
Светски ден за борба против ракот
21 - ви март
Светски ден на лицата со Даунов синдром
2 - ри април
Светски ден на лицата со аутизам
6 - ти февруари
Меѓународeн ден на нулта толеранција за гениталното осакатување на жените
24 - ти март
Светски ден против туберкулозата (WHO)
07 - ми април
Светски ден на здравјето
17-ти април
Светски ден на хемофилија
25 - ти април
Светски ден за борба против маларијата (WHO)
Мај Јуни Јули Август
23 - ти мај
Меѓународен ден за ставање крај на акушерската фистула
14 - ти јуни
Светски ден на крводарителство (WHO)
28 - ми јули
Светски ден за борба против хепатит
(1 – 7) - ми август
Светска недела на доење (WHO)
31 - ви мај
Светски ден за борба против пушењето (WHO)
26 - ти јуни
Меѓународен ден за борба против користење и недозволена трговија со дрога
10 - ти септември
Светски ден на превенција од самоубистства (WHO)
Септември Октомври Ноември Декември
28 - ми септември
Светски ден на борба против беснилото (WHO)
10 - ти октомври
Светски ден за заштита на ментално здравје (WHO)
12 - ти ноември
Светски ден на борба против пневмонија (WHO)
1 - ви декември
Светски ден за борба против ХИВ/СИДА
29 - септември
Светски ден на срцето
Втор четврток од месец октомври
Светски ден на лицата со оштетен вид (WHO)
14 - ти ноември
Светски ден на дијабетот (WHO)
17 - ти ноември
Светски ден на хроничната опструктивна белодробна болест (WHO)
15 - ти ноември
Светски ден за сеќавање на жртвите од сообраќајни незгоди

 


 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066

facebook.com/lkm.org.mk
developed by Медиум 3