пребарување
Се вчитува...
   
 

Календар на акредитирани стручни активности

* последни објави

Март 2018

Датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Место
* 2.3.2018 Стручен состанок Здружение на микробиолозите на Македонија Насоки за подготовка и изведување на квалитетна стручна презентација 6 4 077/444-442 Скопје
* 2.3.2018 Симпозиум Специјална болница по хируршки болести „Жан Митрев“ Новини и трендови во кардиоваскуларната медицина 12 8 Тања Анѓушева

Тел: 070/353-500
Скопје
* 03.3.2018 Стручен состанок Македонска асоцијација за хипертензија Новини за вoдење на хипертензија во нефрологијата 6 4 Звездана

Тел: 070/323-734
Скопје
* 16.3.2018 Стручен состанок Психијатриско здружение на Македонија Современ терапевски пристап во лекување на шизофренија 6 4

Тел: 070/204-113
Скопје
* 16.3.2018 Стручен состанок Здружение на физијатри на Р.Македонија Стручен секциски состанок 6 4 Маја Манолева

Тел: 075/435-080
Скопје
* 30.3.2018 Стручен состанок Здружение на лекари по оториноларингологија Нови аспекти во евалуацијата на тинитус 6 4 Милена Ѓошевска

Тел: 071/323-061
Скопје
30.3.2018 - 31.3.2018 Работилница МЗКИХИ Методи за детекција на Clostridium difficile во нежива средина 12 8,5 Каќа Поповска

Тел: 070/429-329
Кочани
* од март до декември 2018 Стручен состанок Здружение на лекари по општа медицина/семејна медицина Koмбинирани антихипертензивен третман 6 4 Катерина Ковачевиќ

Тел: 070/305-395
Низ сите градови на РМ
* 1.3.2018 - 20.12.2018 Стручен состанок Здружени на лекари-Охрид Најсовремен пристап во третирањето на алергиски ринитис 6 4 Љилјана Котлар

Тел: 070/212-140
Низ сите градови на РМ
Февруари 2018 Датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Место
1.2.2018 - 31.12.2018 Стручен состанок Здружение на приватни лекари на Македонија - (ЗПЛРМ) Helicobacter pylori 6 4 Лилија Чолакова - Дервишова

Тел: 070/216-633
Градови низ Р. Македонија
1.2.2018 - 31.12.2018 Стручен состанок Здружение на приватни лекари на Македонија - (ЗПЛРМ) Акутен панкреатит 6 4 Лилија Чолакова - Дервишова

Тел: 070/216-633
Градови низ Р. Македонија
1.2.2018 - 31.12.2018 Стручен состанок Здружение на приватни лекари на Македонија - (ЗПЛРМ) Меланома малигнум 6 4 Лилија Чолакова - Дервишова

Тел: 070/216-633
Градови низ Р. Македонија
1.2.2018 - 31.12.2018 Стручен состанок Здружение на приватни лекари на Македонија - (ЗПЛРМ) Идентификување и пријавување на несаканите реакции од употребата на фармацевтски производи 6 4 Лилија Чолакова - Дервишова

Тел: 070/216-633
Градови низ Р. Македонија
1.2.2018 - 31.12.2018 Стручен состанок Здружение на приватни лекари на Македонија - (ЗПЛРМ) Колонска дивертикулоза 6 4 Лилија Чолакова - Дервишова

Тел: 070/216-633
Градови низ Р. Македонија
23.2.2018 Стручен состанок ПЗУ Специјална болница по гинекологија и акушерство Плодност Интердисциплинарен пристап кај деца со аномали на бубрези/уринарен тракт пренатално дијагностоцирани 6 4 Ребека Алексовска

Тел: 047/208-880
Битола
* 23.2.2018 Стручен состанок Здружени на пневмофтиолозите на Р.М Турбекулоза 6 4 Билјана Илевска Попоска

Тел: 078/481-721
Скопје
* 23.2.2018 Стручен состанок Здружение на лекари по оториноларингологија Риносинузитис-Клинички аспекти, дијагностика и третман 6 4 Милена Ѓошевска

Тел: 071/323-061
Скопје
* 23.2.2018 Стручен состанок Македонско здружение по урологија Дутастерид - терапевтски можности и нови аспекти 6 4 075/316-984 Скопје
Јануари 2018 Датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Место
25.1.2018 Симпозиум Здружение на лекари по анестезија и реанимација и интензивно лекување - ЗЛАРИЛ Третман на хронична болка и малигни заболувања на кожа со осврт на светски искуства од употребата на Канабис за медицински цели 12 8 Гордана Ширкова

Тел: 070/359 889
Скопје

Календар на акредитирани стручни активности за 2017 година

Календар на акредитирани стручни активности за 2016 година

Календар на акредитирани стручни активности за 2015 година

 
Лекарска комора на Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3