пребарување
   
 

Проф. д-р Гривчева Старделова на годишното Собрание на Постојаниот комитет на европски лекари

27.11.2021
Претседателот на Лекарска комора, проф. д-р Калина Гривчева Старделова учествуваше на годишното Собрание на Постојаниот комитет на европски лекари (CPME - The Standing Committee of European Doctors) кое во хибридна форма се одржа во Осло, Норвешка.

Високи претставници на најзначајните европски лекарски здруженија ги презентираа националните извештаи за актуелните состојби, а во повеќе сесии се дискутираше на теми значајни за унапредување на здравствените системи. Фокусот на темите кои беа на агенда беше ставен на употребата на податоците за креирањето на политики, е-здравство, професионалната практика и правата на пациентите, јавното здравје и превенцијата на болести.

Лекарската комора на РСМ е член на Постојаниот комитет на европски лекари од 21.11.2020 година кога на одржаното Собрание беше едногласно прифатена апликацијата за членство.

Постојаниот комитет на европски лекари (CPME) е организација која ги застапува своите членови пред институциите на ЕУ, обезбедува експертиза на највисоко ниво и во тесна соработка со Европската комисија учествува во креирањето на европските политики за прашања поврзани со здравството и здравствената заштита.
акредитирани стручни активностиАкредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Поволности за лекари
 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066

facebook.com/lkm.org.mk
developed by Медиум 3