пребарување
   
 

Европски манифест за поттикнување на здравствените работници да се вакцинираат против Ковид-19

11.02.2021

Коалицијата за вакцинација на европските здравствени работници објави Манифест со кој ги повикува сите здравствени професионалци да се вакцинираат против Ковид-19.

Лекарската комора на РСМ, како член на еден од лидерите на оваа коалиција - Постојаниот комитет на европски лекари (CPME) - го промовира овој Манифест и ги повикува сите здравствени работници да ги афирмираат неговите клучни поенти.

Манифестот потенцира три клучни причини зошто секој здравствен професионалец веднаш штом добие можност треба да се вакцинира против Ковид-19 и ја апострофира неговата значајна улога во промоција на вакцинирањето помеѓу општата популација:

1.Се штитите од болеста и од можни сериозни живото-загрозувачки компликации

2.Вакцините против Ковид19 се безбедни и ефикасни

3. Помагате за зачувување на капацитетите на здравствениот систем

Коалицијата за вакцинација е формирана во 2019 година од Европската комисија и ги поврзува сите европски асоцијации на здравствени професионалци и релеватни студентски организации. Коалицијата за вакцинација ја водат Постојаниот комитет на европски лекари (CPME), Европската федерација на медицински техничари (EFN) и Фармацевтската група на Европската Унија (PGEU) и има главна цел да обезбеди точни информации за вакцинирањето во јавноста, побивање на митовите и размена на искуства за најдобрата пракса за вакцинирање.

Манифест – македонски јазик

Манифест – англиски јазик

акредитирани стручни активностиАкредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Поволности за лекари
 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066

facebook.com/lkm.org.mk
developed by Медиум 3