пребарување
   
 

Лекарската комора, Фармацевската комора и Стоматолошката комора со заедничка поддршка за афирмација на вакцинацијата

11.02.2021
Вакцинирањето е најдобар, најефикасен и најбезбеден начин за сузбивање на пандемијата и секој во рамките на своите можности и надлежности треба да даде поддршка и афирмација на овој процес, заклучија на денешната средба највисоките претставници на релевантните стручни здруженија, Лекарската комора, Фармацевската комора и Стоматолошката комора.

На настанот учествуваа и претседателката на комисијата за имунизација, како и претставници од "Мој термин" и од Здружението на матични лекари ЗПЛРМ, кои дадоа значаен придонес во дискусијата, акцентирајќи го значењето на примарната здравствена заштита во процесот.

На заедничкиот состанок се дискутираше и за актуелната состојба со пандемијата, протоколите за вакцинирање, како и за важноста информациите кои се пласираат во јавноста да бидат од релевантни извори, како би можело да се превенира ширење на непроверени факти кои ќе направат голема штета.

Во дискусијата беше истакната и важноста на воспоставување на целосен систем за електронско издавање на рецепти и упати, прашање кое ќе се атрибуира до Министерството за здравство и Фондот за здравствено осигурување.

Трите комори во рамките на меморандумот за соработка кој веќе го имаат потпишано во наредниот период ќе преземат и конкретни мерки и активности за промоција на вакцинирањето за што дополнително ќе се споделат информации.

Појаснување за пристап кон "порталот за лекари"
 1. ДОКТОРИ КОИ ПОСЕДУВААТ ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА -
  Сите доктори кои поседуваат Лиценца за работа, односно веќе се впишани во Регистарот на доктори, НЕ ТРЕБА ДА СЕ РЕГИСТРИРААТ кога пристапуваат во Порталот за лекари (portal.lkm.org.mk), туку да се ЛОГИРААТ, при што за:
  • КОРИСНИЧКО ИМЕ ја внесувате Вашата меил адреса. Доколку сте заборавиле со која меил адреса сте веќе регистрирани во системот или истата повеќе не е функционална, Ве молиме во текот на работното време да се јавите на 02 3124066, локал 105, за да се направи корекција.
  • ЛОЗИНКА ги внесувате последните 6 (шест) цифри од Вашиот матичен број.

  Потоа кликате на "Логирај се" со што пристапувате кон Вашето досие и дококу има потреба може да побарате ажурирање на Вашите податоци.

 2. ДОКТОРИ КОИ ПОЛОЖИЛЕ СТРУЧЕН ИСПИТ, НО НЕ СЕ ЗАПИШАНИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ДОКТОРИ НА РСМ
 3. Сите доктори кои положиле стручен испит, но не се запишани во Регистарот на доктори, односно немаат изготвена Лиценца за работа, потребно е:

  • Да СЕ РЕГИСТРИРААТ на Порталот за лекари.
  • Да пополнат Пријава за упис која треба да ја достават во архивата на Лекарската Комора. Пријавата може да ја преземете и испечатите од следиот линк http://www.lkm.org.mk/mk/zapis.asp?ID=285
акредитирани стручни активности

Седници на Извршен одбор
Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066

facebook.com/lkm.org.mk
developed by Медиум 3