пребарување
   
 

Спортски секции

30.03.2018

Комисија за спортски активности: Д-р Љупчо Милановски (претседател)  070/210-530

Секции
  • Тенис: Проф. д-р Никола Пановски  070/266-795
  • Пинг-понг: Д-р Душко Домазетовски  071/354-142
  • Фудбал: Д-р Мирослав Спасовски  075/490-091
  • Шах: Проф. д-р Вело Марковски  075/247-891
  • Стрелаштво: Д-р Толе Битовски  070/636-376
  • Кошарка: Д-р Милош Милутиновиќ  070/337-011
акредитирани стручни активности

Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Пријава за осигурување
на професионална одговорност
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
Анкетен прашалник
 
Лекарска комора на Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3