пребарување
   
 

Спортски секции

30.03.2018

Комисија за спортски активности: Д-р Љупчо Милановски (претседател) 070/210-530

Секции
  • Тенис: Проф. д-р Никола Пановски 070/266-795
  • Пинг-понг: Д-р Душко Домазетовски 071/354-142
  • Фудбал: Д-р Мирослав Спасовски 075/490-091
  • Шах: Проф. д-р Вело Марковски 075/247-891
  • Стрелаштво: Д-р Толе Битовски 070/636-376
  • Кошарка: Д-р Милош Милутиновиќ 070/337-011
  • Планинарство: Д-р Њомза Љумани 078/498-988
акредитирани стручни активности

Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
 
Лекарска комора на Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3