пребарување
   
 

Спортски турнири и натпревари по повод Светскиот ден на здравјето

29.03.2018

Во рамките на одбележувањето на 7 Април, Светскиот ден на здравјето, а во организација на Комисијата за спортски активности на Лекарската комора на Македонија, планирани се традиционалните натпревари и турнири:  

 • 14 април 2018 година, фудбал, на терените на гимназијата „Никола Карев“, Скопје;
 • 14  април  2018 година, шах, во  „Бела вода“ на езерото  „Младост“ кај Велес;
 • 14  април 2018 година, стрелаштво, стреланата на „Стрелец“ во гимназијата „Раде Јовчевски – Корчагин“, Скопје;
 • 21 април 2018 година пинг-понг, Битола;
 • април, кошарка (датумот ќе биде дополнително определен) и           
 • 9/10 јуни 2018 година, тенис, Кочани.                        

Докторите заинтересирани да се  вклучат во активностите на  спортските секции можат да ги контактираат:

 • Комисија за спортски активности: Д-р Љупчо Милановски (претседател)  070/210-530
 • Тенис:  Проф. д-р Никола Пановски  070/266-795
 • Пинг-понг: Д-р Душко Домазетовски  071/354-142
 • Фудбал: Д-р Мирослав Спасовски  075/490-091
 • Шах: Проф. д-р Вело Марковски 075/247-891
 • Стрелаштво: Д-р Толе Битовски  070/636-376
 • Кошарка: Д-р Милош Милутиновиќ 070/337-011    

 

акредитирани стручни активности

Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
 
Лекарска комора на Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3