пребарување
   
 

Скратено работно време на ЛКМ поради високите температури

31.07.2017Лекарската комора на Македонија информира дека поради високите температури, Комората го прилагоди работното време во согласност со потребите и барањата на лекарите.

Новото работно време на Лекарската комора на Македонија, ќе биде од 08 до 14 часот, наместо од 08 до 16 часот.

Стручните служби на Комората ќе работат со скратено работно време се додека траат исклучително високите температури.

акредитирани стручни активности

Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
 
Лекарска комора на Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3