пребарување
Се вчитува...
   
 

Меѓународниот конкурс Medis Awards отворен до 15 септември

20.07.2017

Меѓународниот конкурс Medis Awards за лекари и фармацевти кои своите научно истражувачки трудови ги претставиле на значаен европски или светски конгрес или ги објавиле во афирмирано научно списание е отворен до 15 септември 2017 година.

Истражувачкиот труд со кој се конкурира може да биде претставен како постер, усна презентација и статија, а треба да е прифатен, претставен или објавен во периодот меѓу 1 септември 2016 година и 31 август 2017 година. Меѓународниот конкурс Medis Awards е отворен за докторите од Австрија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Хрватска, Македонија, Словенија, Србија и Унгарија.

На овој единствен ваков конкурс за медицински достигнувања во Средна и Југоисточна Европа има 9 награди Medis Awards во 9 области: анестезиологија, гинекологија, педијатрија, фармација, неврологија, пулмологија (со алергологија), гастроентерохепатологија, офталмологија и ревматологија.

Наградите Medis Awards се бронзена скулптура Иднина на скулпторот Јаков Брдар и финансиски поттик во износ од 2.500 евра (бруто).

Пријавување на: www.medis-awards.com

 
Лекарска комора на Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3