пребарување
Се вчитува...
   
 

Промени во начин на упатување на пациенти со дијабетес

17.10.2016
Во соработка со Националната комисија за дијабетес и работната група во рамки на Министерство за здравство, направени се промени во начинот на упатување на пациентите со дијабетес. 

Пациентите кои се со дијабетес и прегледот го вршат на повисоко ниво, при упатување се упатуваат кон специјалност дијабетес. Специјалистите кои работат со пациенти со дијабетес своите термини ги креираат во центрите за дијабетес.

Барањето за подигање на инсулинска терапија сега е со важност од 6 месеци.


                                                                                                                           „Мој термин“Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Пријава за осигурување
на професионална одговорност
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
Анкетен прашалник
 
Лекарска комора на Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3