пребарување
Се вчитува...
   
 

Известување за матични лекари од Скопје

14.10.2016

Во координација со Министерството за здравство а во рамки на договорот помеѓу Здравствен дом - Скопје и Универзитетска клиника за Неврохирургија, се организираат едукативни работилници за матичните лекари, службите на Итна медицинска помош (ИМП) и невролозите од здравствените домови на тема „Патофизиологија на мозочен удар со третман механичка тробектомија“.
 

За матичните лекари од Скопје, едукативните работилници ќе бидат реализирани во сали со капацитет од 30 до 35 учесници, во следните поликлиники:

Поликлиника Датум                         Време
„Ѓорче Петров“ 26.10.2016 (среда) 12.00 – 13.00 часот и 13.30 – 14.30 часот
„Букурешт“  27.10.2016 (среда) 12.00 – 13.00 часот и 13.30 – 14.30 часот
„Јане Сандански“ 2.11.2016 (среда) 12.00 – 13.00 часот и 13.30 – 14.30 часот
„Бит пазар“ 9.11.2016 (среда) 12.00 – 13.00 часот и 13.30 – 14.30 часот
„Чаир“ 16.11.2016 (среда) 12.00 – 13.00 часот и 13.30 – 14.30 часот

 Присуството на едукативните работилници планирано е да биде во најблиските поликлиники до работните места.


Едукативните работилници што беше предвидено да се одржат во Поликлиниката „Букурешт“ на 19.10.2016 година, дополнително се презакажани за 27.10.2016 година. Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Пријава за осигурување
на професионална одговорност
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
Анкетен прашалник
 
Лекарска комора на Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3