пребарување
Се вчитува...
   
 

Полагање стручен испит за студенти на медицина

07.10.2016

Полагање на првиот дел од стручниот испит за студенти на медицина по завршување на втора година од медицинските студии

 
Лекарска комора на Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3