пребарување
Се вчитува...
   
 

Измени во упатување на пациенти со дијагноза - Хиперплазија на простата

26.09.2016
Лекарската комора на Македонија, претставувана од работна група предводена од Потпретседателката д-р Ленче Нелоска, оствари неколку работни средби со Министерството за здравство и Мој термин поради надминување на проблемот со упатување на пациентите со дијагноза N40 кон уролог.            
На наше големо задоволство, предлозите на ЛКМ во целост се прифатени и инкорпорирани во Правилниците, а согласно Законот за здравствено осигурување на Република Македонија.
Во месец септември 2016 година, Министерството за здравство врз основа на нашето барање ги воведe следниве мерки:
          
1. Упатувањето на пациент од страна на матичен лекар кон уролог треба да  биде со претходно завршен преглед на ултразвук и тест за PSA и          
2. Закажување на контролен преглед и издавањето на соодветен упат да биде од страна на самиот уролог после првиот преглед кај него.  
         
Исто така, направени се измени и дополнувања на Правилникот за содржината и начинот на остварување на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување, при што, во случај на потреба од утврдување на вредности на маркер за простата ПСА, осигуреното лице биохемиските лабараториски испитувања ги користи врз основа на однапред закажано испитување од страна на избран лекар од дејноста општа медицина. 
 Измените започнуваат да се применуваат од 5.10.2016 година.

 За подетални информации, можете да ги погледнете наведените документи:Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Пријава за осигурување
на професионална одговорност
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
Анкетен прашалник
 
Лекарска комора на Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3