пребарување
Се вчитува...
   
 

Изготвени членски карти

19.09.2016            
 Се известуваат докторите кои имаат поднесено барање, a досега ги немаат подигнато членските карти, дека тоа може да го сторат во Лекарска комора на Македонија, секој работен ден од 8:00 до 16:00 часот, а во четврток од 8:00 до 18:00 часот.  
Списокот на изготвените членски карти, според број на лиценца на докторот на медицина,  го објавуваме на линкот:  Список на изготвени членски карти(19.9.2016)
 
Лекарска комора на Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3