пребарување
Се вчитува...
   
 

Продолжен рокот на јавниот повик за испитувачи за стручен испит на студентите на медицина и докторите на медицина

29.06.2016
Лекарската комора на Македонија ги известува заинтересираните доктори на наука од областа на медицината дека се продолжува рокот за аплицирање на документи за испитувачи за стручен испит до 1 септември 2016 година, по објавениот Јавен повик за испитувачи за стручниот испит на студентите на медицина и докторите на медицина на ден 18.05.2016 година во весникот Дневник, весникот Коха и на Веб-страницата на Лекарската комора на Македонија.Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Пријава за осигурување
на професионална одговорност
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
Анкетен прашалник
 
Лекарска комора на Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3