пребарување
Се вчитува...
   
 

Контакт

ЛЕКАРСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

       
      Tелефон: 02 / 3239060
Локали:
Email: Tелефон: 02 / 3225592
Архива 101 arhiva@lkm.org.mk тел/факс: 02 / 3124066
Правна служба 103 pravensektor@lkm.org.mk Email: lkm@lkm.org.mk
Регистер на доктори 105 register@lkm.org.mk Жиро сметка: 200000011464034
Редакција на „Vox Medici“

106, 109

voxmedici@lkm.org.mk

Депонент: Стопанска банка
Одделение за финансии и сметководство 107 finansii@lkm.org.mk

Единствен даночен број: 4030991274058

Стручен испит 108 strucen@lkm.org.mk Адреса: „Партизански одреди“ број 3, 1000 Скопје, Македонија
    weblkm@lkm.org.mk Работно време: понеделник - петок (8.00 - 16.00)


акредитирани стручни активности

Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Пријава за осигурување
на професионална одговорност
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
Анкетен прашалник
 
Лекарска комора на Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3