пребарување
Се вчитува...
   
 

Барање за продолжување на лиценца

Барање за обука и проверка на стручни знаења и способности за продолжување на лиценцата за работа

 Пример за пополнета уплатница:

 
Лекарска комора на Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3