пребарување
Се вчитува...
   
 

Полагање стручен испит


· Полагање на стручен испит за доктори на медицина кои завршиле медицински студии согласно прописите кои важеле пред влегувањето во сила на Законот за медицински студии и континуирано стручно усовршување

 
 


· Полагање на прв дел од стручниот испит за студенти на медицина по завршување на втора година од медицинските студии

· Полагање на втор дел од стручниот испит за доктори на медицина кои завршиле медицински факултет и поминале пробна работа


акредитирани стручни активности

Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Пријава за осигурување
на професионална одговорност
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
Анкетен прашалник
 
Лекарска комора на Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3