пребарување
Се вчитува...
   
 

Полагање стручен испит


· Полагање на стручен испит за доктори на медицина кои завршиле медицински студии согласно прописите кои важеле пред влегувањето во сила на Законот за медицински студии и континуирано стручно усовршување

 
 


· Полагање на прв дел од стручниот испит за студенти на медицина по завршување на втора година од медицинските студии

· Полагање на втор дел од стручниот испит за доктори на медицина кои завршиле медицински факултет и поминале пробна работа


 
Лекарска комора на Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3