пребарување
Се вчитува...
   
 

Барање за издавање потврда за состојба во регистарот

Барање за издавање потврда за состојба во регистарот

 
Лекарска комора на Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3