пребарување
Се вчитува...
   
 

ЛКМ денес

Сите членови на Комората се организирани во 47 општински одбори:

 • Берово
 • Битола 1
 • Битола 2
 • Македонски Брод
 • Валандово
 • Виница
 • Гевгелија
 • Гостивар
 • Дебар
 • Делчево
 • Демир Хисар
 • Кавадарци
 • Кичево
 • Кочани
 • Кратово
 • Крива Паланка
 • Крушево
 • Куманово
 • Неготино
 • Охрид
 • Прилеп
 • Пробиштип
 • Радовиш
 • Ресен
 • Свети Николе
 • Струга
 • Струмица
 • Тетово 1
 • Тетово 2
 • Велес
 • Штип

 • Скопје
  • Центар 1 - клиники на хируршки гранки
  • Центар 2 - клиники на интерни гранки
  • Центар 3 - институти на Медицински факултет, Институт за јавно здравје, Институт за трансфузиологија, Министерство за здравство, Агенција за храна и ветеринарство, Министерство за здравство – Проектна единица за координација, Агенција за остварување на правата на заедниците, стручна служба на СЗО, ДСЗИ, Медицински факултет, Влада на РМ и МАНУ
  • Центар 4 - Здравствен дом - Скопје
  • Центар 5 - ЈЗУ УКХБ „Св. Наум Охридски“ и ЈЗУ Институт по белодробни заболувања кај децата „Козле“
  • Центар 6 - ЈЗУ Здравствен дом „Железничар“, ЗУ Студентска поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Завод за медицинска рехабилитација, Центар за јавно здравје – Скопје, ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух говор и глас – Скопје, Црвен крст на град Скопје, СМУГС „Д-р Панче Караѓозов“, СУГС „Марија Кири Склодовска“, СУГС „Димитар Влахов“, Агенција за цивилно воздухопловство, Министерство за внатрешни работи, Факултет за физичко образование, спорт и здравје, ЈПАУ ТАВ Аеродром, АД Алкалоид, Фонд за здравствено осигурување, сите веледрогерии и градинки, доктори пензионери и невработени од Скопје
  • Карпош 1- ГОБ „8-ми Септември“, Воено медицински центар, ПЕТ Центар, ГШ на АРМ и сите ВП
  • Карпош 2 - Здравствен дом – Поликлиника „Букурешт“ и „Ѓорче Петров“, амбуланти Карпош, ИМП и домашна посета, лекарски комисии при ФЗОМ, лекарски комисии за ОРС при ПИОМ и Завод за ментално здравје на деца и младинци „Младост“
  • Карпош 3 - Болница за нервни душевни болести „Бардовци“ и ЈЗУ Геронтолошки Завод „13 Ноември“
  • Чаир 1 – Институт за медицина на труд и Здравствена станица „Железара“, Специјална болница за гинекологија и акушерство, ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци, Средно медицинско училиште „Зеф Љуш Марку“ и КПУ „Идризово“
  • Одбор на приватни лекари од Приватни болници – КБ „Аџибадем Систина“, ПЗУ „Филип Втори“, ПЗУ „Ре-Медика“, ПЗУ „Санте Плус“, СБ Катлановска бања, СБ „Дијамед“, ПЗУ „Диамед Македонија“, Њуборн клиник
  • Одбор на приватни лекари од Центар - Општина Центар
  • Одбор на приватни лекари од Карпош - Општина Карпош, Општина Сарај и Општина Ѓорче Петров
  • Одбор на приватни лекари од Кисела Вода - Општина Аеродром, Општина Кисела Вода, Општина Сопиште, Општина Студеничани, Општина Зелениково
  • Одбор на приватни лекари од Чаир - Општина Чаир, Општина Бутел, Општина Шуто Оризари, Општина Чучер Сандево
  • Одбор на приватни лекари од Гази Баба - Општина Гази Баба, Општина Илинден, Општина Петровец и Општина Арачиново
 
Лекарска комора на Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3