пребарување
   
 

Туризам

Туристичка агенција ТА ПЕТ – СКОПЈЕ ТА ПЕТ – СКОПЈЕ повеќе информации
5% попуст; 6 до 12 рати
Туристичка агенција, авионски билети, автобуски превоз ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА АТЛАНТИС – СТРУМИЦА 	ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА АТЛАНТИС – СТРУМИЦА повеќе информации
2 до 10% за плаќање во готово; плаќање на рати со...
акредитирани стручни активности

Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
 
Лекарска комора на Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3