пребарување
Се вчитува...
   
 
Можност за работа во мрежа за докторите од приватниот сектор кои не сакаат да се пензионираат 15.04.2014 ФЗОМ ги известува сите лекари - носители на здравствена дејност, вработени на неопределено време со полно работно време, во приватни здравствени установи кои не се корисници на простор под закуп и кои оствариле право на пензија, дека можат да продолжат да работат со Фондот
Извршен одбор на ЛКМ (11.3.2014) 10.04.2014 Членовите на Извршниот одбор на Лекарската комора донесоа одлука за спонзорирање на активностите на спортските секции кои делуваат во рамките на Комората
Извршен одбор на ЛКМ (25.3.2014) 10.04.2014 Врз основа на член 22 од Статутот, Извршниот одбор на Лекарската комора на Македонија донесе одлука со која д-р Влатко Миташев се номинира за член од Комората во Мултилатералната комисија која ја формира Фондот за здравствено осигурување на Македонија
ФЗОМ бара специјалистите/супспецијалистите да се придржуваат до индикационите подрачја од Позитивната листа лекови и правилниците за ортопедски помагала и за боледувања 07.04.2014 ФЗОМ со официјален допис побара подрачните служби да ги информираат специјалистите/супспецијалистите вработени во здравствени установи од специјалистичко-консултативна и болничка здравствена заштита кои имаат договор со Фондот, при издавањето препорака на лек за лекување на осигурените лица со лекови од "Листата на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ" да се придржуваат на индикациите за лекот кои се утврдени во неа
Трансплантација на црн дроб во првата половина на мај 07.04.2014 Станува збор за трансплантација од жив донор, а подготовките за овој комплексен зафат во кој се вклучени повеќе клиники и институции се во тек
Одбележан Светскиот ден на здравјето 07.04.2014 На Светскиот ден на здравјето, 7 Април, Светската здравствена организација ја истакнa сериозноста и зголемувањето на заканата од болести кои се пренесуваат преку вектори со слоганот „Мал убод, голема закана“
Конкурс за здравствени установи од примарна здравствена заштита за полагање на практичен дел од стручниот испит 26.03.2014 За спроведување на стручниот испит за докторите на медицина за добивање на лиценца за работа, поточно за реализација на практичниот дел од испитот - проверка на практични вештини потребно е да се обезбедат здравствени установи од примарна здравствена заштита
Конкурс за акредитирање на правници-членови на комисии за стручен испит 26.03.2014 Лекарската комора на Македонија го спроведува стручниот испит на здравствени работници со високо образование за добивање на лиценца за работа
Извршен одбор на ЛКМ (25.2.2014) 17.03.2014 Лекарската комора на Македонија изрази целосна поддршка на иницијативата на Здружението на доктори од центрите за астма и ХОББ за ревизија на режимот на пропишување лекови за третман на астма и ХОББ
Комисијата за доделување на наградата „Св. Наум Охридски“ распишува конкурс за доделување на наградата „Св. Наум Охридски“ за особени постигнувања во областа на здравството во 2013 година 17.03.2014 Наградата „Св. Наум Охридски“ се доделува во знак на признание за особени остварувања во областа на здравството, на поединец доктор на медицина
Позитивна листа на лекови - индикации, специјалисти, конзилијарни... 21.02.2014 Со цел да се олесни имплементацијата на режимот за препишување лекови од позитивната листа на рецепт за сите доктори кои имаат факсимил со кои го препорачуваат лекот, изготвена е табела со прилог упатство за употреба
Инкорпорирани три амандмани на ЛКМ во новата регулатива за медицински студии и континуирано стручно усовршување 17.02.2014 Со измените и дополнувањата на Законот за медицинските студии и континуираното стручно усовршување на докторите на медицина се дополнуваат одредбите за годишна програма за обука на докторите на медицина, специјалистите и супспецијалистите и се регулира донесувањето на Годишен план за едукација на избраните лекари во Република Македонија
Поканата доцна испратена, а Комората укорена за "неоправдано отсуство" 04.02.2014 Лекарската комора на Македонија најостро реагира на тврдењата на претседателот на Комисијата за здравство при Собранието на Р.Македонија, д-р Менде Диневски, дека и покрај тоа што е поканета, Комората не присуствува и не учествува во расправата на Комисијата за здравство ниту кога на дневен ред се клучни закони од областа на здравството кои се од посебен интерес за докторите и нивната дејност
ЛКМ најостро го осудува нападот на здравствените работници од Итна медицинска помош 03.01.2014 Лекарската комора на Македонија најостро реагира по повод нападот на здравствените работници на Службата за итна медицинска помош за Новогодишните празници во Скопје и бара надлежните органи на државата во што покус рок да го истражат и да го затворат случајот
Здравствените установи ќе склучуваат петгодишни договори со Фондот 31.12.2013 Од први јануари 2014 година ќе важат нови петгодишни, место досегашните годишни договори, со сите 4.000 здравствени установи со кои Фондот за здравствено осигурување потпишува договори
Корекции на висината на трошоците за акредитација на стручни активности 31.12.2013 Извршниот одбор на Комората на седницата одржана на 10.12.2013 година донесе Одлука за измена и дополнување на одлуката за висината на трошоците за одобрување и категоризација на стручните активности
Конкурс за испитувачи за стручен испит 31.12.2013 Лекарската комора на Македонија го спроведува стручниот испит на здравствени работници со високо образование за добивање лиценца за работа
Обуки за електронско потпишување на договорите за 2014 13.12.2013 Фондот за здравствено осигурување на Македонија, организира обуки за електронско потпишување на Договорите за 2014 година
"Интернационален интернистички тренинг собир" во хотел "Александар Палас " 07.12.2013 Во организација на Здружението на интернисти на Р. Турција, а со поддршка на министерствата за здравство на Р. Турција и Р. Македонија, од 6 до 8 декември во хотелот "Александар Палас " во Скопје, ќе се одржи "Интернационален интернистички тренинг собир- 2/ Македонија".
следни 20 записи
Vox Medici
 
Пријава за осигурување
на професионална одговорност
Закон за докторска дејност (работен текст)
Поволности за лекари
Секој вторник од 11 до 14 часот во ЛКМ правни совети од адвокатски тим
 
Лекарска комора на Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Македонија
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3