пребарување
Се вчитува...
   
 

Активности

Извршен одбор на ЛКМ (25.3.2014)
Врз основа на член 22 од Статутот, Извршниот одбор на Лекарската комора на Македонија донесе одлука со која д-р Влатко Миташев се номинира за член од Комората во Мултилатералната комисија која ја формира Фондот за здравствено осигурување на Македонија

Извршен одбор на ЛКМ (11.3.2014)
Членовите на Извршниот одбор на Лекарската комора донесоа одлука за спонзорирање на активностите на спортските секции кои делуваат во рамките на Комората

Одбележан Светскиот ден на здравјето
На Светскиот ден на здравјето, 7 Април, Светската здравствена организација ја истакнa сериозноста и зголемувањето на заканата од болести кои се пренесуваат преку вектори со слоганот „Мал убод, голема закана“

Трансплантација на црн дроб во првата половина на мај
Станува збор за трансплантација од жив донор, а подготовките за овој комплексен зафат во кој се вклучени повеќе клиники и институции се во тек

Извршен одбор на ЛКМ (25.2.2014)
Лекарската комора на Македонија изрази целосна поддршка на иницијативата на Здружението на доктори од центрите за астма и ХОББ за ревизија на режимот на пропишување лекови за третман на астма и ХОББ

Инкорпорирани три амандмани на ЛКМ во новата регулатива за медицински студии и континуирано стручно усовршување
Со измените и дополнувањата на Законот за медицинските студии и континуираното стручно усовршување на докторите на медицина се дополнуваат одредбите за годишна програма за обука на докторите на медицина, специјалистите и супспецијалистите и се регулира донесувањето на Годишен план за едукација на избраните лекари во Република Македонија

ЛКМ најостро го осудува нападот на здравствените работници од Итна медицинска помош Здравствените установи ќе склучуваат петгодишни договори со Фондот сите активности

Соопштенија

Јавен повик за избор на стручни лица
Советот врши запишување на стручни лица во Регистарот на стручни лица по области на специјализација, кои ќе му помагаат при одлучување за давање согласност

Можност за работа во мрежа за докторите од приватниот сектор кои не сакаат да се пензионираат
ФЗОМ ги известува сите лекари - носители на здравствена дејност, вработени на неопределено време со полно работно време, во приватни здравствени установи кои не се корисници на простор под закуп и кои оствариле право на пензија, дека можат да продолжат да работат со Фондот

ФЗОМ бара специјалистите/супспецијалистите да се придржуваат до индикационите подрачја од Позитивната листа лекови и правилниците за ортопедски помагала и за боледувања
ФЗОМ со официјален допис побара подрачните служби да ги информираат специјалистите/супспецијалистите вработени во здравствени установи од специјалистичко-консултативна и болничка здравствена заштита кои имаат договор со Фондот, при издавањето препорака на лек за лекување на осигурените лица со лекови од "Листата на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ" да се придржуваат на индикациите за лекот кои се утврдени во неа

Конкурс за здравствени установи од примарна здравствена заштита за полагање на практичен дел од стручниот испит
За спроведување на стручниот испит за докторите на медицина за добивање на лиценца за работа, поточно за реализација на практичниот дел од испитот - проверка на практични вештини потребно е да се обезбедат здравствени установи од примарна здравствена заштита

Конкурс за акредитирање на правници-членови на комисии за стручен испит Комисијата за доделување на наградата „Св. Наум Охридски“ распишува конкурс за доделување на наградата „Св. Наум Охридски“ за особени постигнувања во областа на здравството во 2013 година Распоред за закажани обуки за е - фактура за ЈЗУ и ПЗУ каде се вршат услуги од специјалистичко консултативна здравствена заштита Позитивна листа на лекови - индикации, специјалисти, конзилијарни... сите соопштенија
Vox Medici
 
Пријава за осигурување
на професионална одговорност
Закон за докторска дејност (работен текст)
Поволности за лекари
Секој вторник од 11 до 14 часот во ЛКМ правни совети од адвокатски тим
 
Лекарска комора на Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Македонија
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3