пребарување
Се вчитува...
   
 

Одбележан Денот на Лекарската комора на Македонија

По повод 5–ти јуни, Денот на Лекарската комора на Македонија, денес на заедничка средба на претставниците на ЛКМ со претставници на државните институции, универзитетите, медицинските факултети, професионални лекарски асоцијации и здруженија се одбележа 25годишнината од основањето на оваа професионална докторска асоцијација со јавни овластувања.

На средбата присуствуваа Министерот за здравство, д-р Арбен Таравари, деканите на медицинските факултети во Скопје и Тетово, д-р Соња Топузовска и проф. д-р Насир Беџети, директорот на ФЗОМ, Орхан Рамадани, како и повеќе пртставници на лекарски асоцијации и здруженија. На средбата присуствуваа и поранешните претседатели на Комората, проф. д-р Алексеј Дума и проф. д-р Владимир Борозанов. повеќе

Активности

Коморите заеднички бараат решенија за проблемите
Претседателите на Лекарската, Стоматолошката и Фармацевтската комора на Македонија, доц. д-р Калина Гривчева - Старделова, проф. д-р Владимир Поповски и проф. д-р Бистра Ангеловска, денес, одржаа заедничка средба на која се разговараше за проблемите со кои се соочуваат во реализацијата на своите активности и јавни овластувања Повеќе

Д-р Калина Гривчева – Старделова претседател на ЛКМ, д-р Илбер Бесими заменик на претседателот
Доц. Д-р Калина Гривчева – Старделова од Универзитетската клиника за гастроентерохепатологија во Скопје е избрана за претседател на Лекарската комора на Македонија (ЛКМ), а за заменик на претседателот на оваа професионална асоцијација со јавни овластувања е избран д-р Илбер Бесими од Клиниката болница во Тетово Повеќе

Изборни активности - термини за Собири на лекари од одборите на ЛКМ
Согласно одредбите од Статутот и Правилникот за избор и отповикување на членови во Општинските одбори, Собранието и претседател на Лекарската комора на Македонија, Собранието на Лекарската комора на Македонија на седницата одржана на 23.2.2017 година донесе Одлука за распишување избори за членови во Општинските одбори, Собранието и претседател на Лекарската комора на Македонија. Повеќе

Избори за органите и телата на Комората на 6 април 2017 година
Собранието на ЛКМ кое се одржа на 23.2.2017 година, на седницата го усвои и Извештајот за работата на Комората за изминатиов период, донесе Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на Лекарската комора на Македонија, текстот на Предлог Законот за докторска дејност, правилници на Комората кои што произлегуваат од јавните овластувања согласно Законот за здравствена заштита како и деловници за работа на Извршниот одбор. Повеќе

Термини за полагање на стручен испит на доктори за 2017 година
Лекарската комора на Македонија ги утврди термините за пријавување и полагање на стручниот испит за доктори на медицина за 2017 година. Повеќе

Одбори на лекари и места на гласање сите активности

Соопштенија

Таравари: Без син картон на преглед и во аптека, ЕЗК и натаму ќе важат
На пациентите од денеска нема да им треба син картон за преглед, за подигнување лек во аптека или за друга здравствена услуга. Повеќе

Меѓународниот конкурс Medis Awards отворен до 15 септември
Меѓународниот конкурс Medis Awards за лекари и фармацевти кои своите научно истражувачки трудови ги претставиле на значаен европски или светски конгрес или ги објавиле во афирмирано научно списание е отворен до 15 септември 2017 година Повеќе

Ризик и заштита од хепатитис во здравствените установи
Секоја година на 28-јули СЗО го одбележува Светскиот ден на хепатитис со цел да се зголеми свеста и разбирањето на вирусниот хепатитис и болестите што ги предизвикува Повеќе

Известување на ФЗОМ за негување на болен член од потесно семејство
Фондот за здравствено осигурување на Македонија испрати известување во врска со правото на боледување за негување на болен член на потесно семејство над три годишна возраст Повеќе

Измени во Правилникот за боледување за болести на респираторниот систем
Во Правилникот за начинот, постапката и поблиските критериуми за утврдување на привремена спреченост за работа поради болести, повреда или потреба за нега на болен член од потесното семејство и за времетраењето на привремената спреченост за работа, направени се измени во членот кој ја регулира спреченоста за работа за болести на респираторниот систем. Повеќе

Известување на ФЗОМ во врска со боледувањата
Фондот за здравствено осигурување на Македонија испрати известување во врска со издавање на боледувањата за привремена спреченост од работа. Повеќе

Скратено работно време на ЛКМ поради високите температури Известување Неопходна проверка на податоците во Регистерот на доктори Конкурс за наградата „Св.Наум Охридски“ сите соопштенија
 
Лекарска комора на Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Македонија
работно време:
понеделник, вторник, среда и петок од 08 до 16 ч.
четврток од 08 до 18 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3