пребарување
Се вчитува...
   
 
Цели и задачи на ЛКМ

Активности

Свечено одбележан денот на Лекарската комора на Македонија - 5 јуни

5 јуни 2015,Скопје  Лекарска Комора на Македонија во Клуб на Пратеници. Претседател Проф. д-р Кочо Чакалароски

На 5 јуни 2015 година, во Клубот на пратениците во Скопје, на свечен начин се одбележа Денот на Лекарската комора на Македонија.
Претседателот на Лекарската комора на Македонија, проф. д-р Кочо Чакалароски во својот поздравен говор им се обрати на бројните гости и доктори, а на присутните им се заблагодари што одвоиле  време за  заеднички да се одбележи Денот на Лекарската комора на Македонија, односно 23 - годишнината од нејзиното основање,  или, како што некои велат, возобновување на 5 јуни 1992 година.

5 јуни 2015,Лекарска Комора. Проф.д-р Кочо Чакалароски.Д-р Ленче Нелоска.Д-р Џабир Бајрами.д-р Андон Чибишев.д-р Радосав Наковски.Д-р Смиља Туџарова-Ѓоргова.д-р РадосавНајвисоко признание за 2014 година, Плакета „Св.Наум Охридски“ за д-р Радосав Т. Наковски


Златна плакета на Лекарската комора на Македонија


Најдобар стручен и научен труд објавен во „Vox medici“ за 2014 година


Благодарници на здравствени установи и доктори кои беа ангажирани за време на немирите во Куманово, на 9 и 10 мај 2015 година


сите активности

Соопштенија

Проектно одделение формирано во рамките на Лекарска комора на Македонија
Во рамките на Стручната служба на ЛКМ, формирано е Проектно одделение кое работи во име на докторите, како логистичка поддршка при изработка на апликации за вклучување во локални и меѓународни проекти од областа на медицината и здравството. Стручните лица од Проектното одделение на комората веќе работат на подготовките за тестирање на два нови лека

Соопштение за воведување на вонредно работно време на Стручната служба на ЛКМ
Новото работно време на Лекарската комора на Македонија, ќе биде од 07 до 14 часот, наместо од 8 до 16 часот и вонредно ќе биде во примена од среда 22.07.2015, при што ќе продолжи во тековниот период додека траат исклучително високите температури.

Конкурс за формирање комисии за спроведување на стручен испит
Комората потребно е да состави список за испитувачи од кој се формираат комисии пред кои докторите на медицина го полагаат стручниот испит. Критериуми што треба да ги исполнат докторите се

Соопштение за работното време на стручната служба на ЛКМ (за период 01.07.2015 – 31.08.2015)
Поради летните одмори, Лекарската комора на Македонија во периодот од 01.07.2015 до 31.08.2015 ќе работи до 16 часот секој работен ден, од понеделник до петок

NICE Клинички упатства – едукација организирана од ЛКМ
ЛКМ организира едукација на лекари специјалисти од секундарно ниво на здравствена заштита – СКЗЗ

Препорачана литература од ЛКМ за полагање стручен испит
ЛКМ Ви препорачува да ја користите наведената литература при совладување на вештините за: Пружање на прва помош и Пружање нега на болен,

Конкурс за дополнителна акредитација на ординации за полагање на стручен испит
За спроведување на стручниот испит за докторите на медицина за добивање на лиценца за работа, потребно е да се обезбедат здравствени установи од примарна здравствена заштита

Изнајмување на деловен простор во строгиот центар на Скопје
Во рамките на Лекарска комора на Македонија, со адреса Бул. „Партизански одреди“ бр.3, во центарот на Скопје, се наоѓа конференциска сала идеална за состаноци, стручни собири, презентации, обуки и семинари, уредена на површина до 100м2 и капацитет до 60 лица

Обука за матични гинеколози Обуки за заверка на пелени и пополнување на ИСР и ПСР обрасци за скопските матични лекари сите соопштенија
 
Лекарска комора на Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Македонија
работно време:
понеделник, вторник, среда и петок од 08 до 16 ч.
четврток од 08 до 18 ч.

Поради летните одмори, Лекарската комора на Македонија во периодот од 01.07.2015 до 31.08.2015 ќе работи до 16 часот секој работен ден, од понеделник до петок, со исклучок на соопштенијата за вонредните временски услови.

тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3