пребарување
Се вчитува...
   
 

Почитувани,
Заради неопходноста на континуирано ажурирање на базата на податоци, Лекарската комора на Македонија апелира до лекарите кои имале промена  во личните податоци, промена на работното место, односно, работат во друга здравствена установа или ја смениле адресата на живеење, да достават точни податоци.
Известувањето за промените може да се прати на e-mail адресата: lkm@lkm.org.mk или да се достави до Стручната служба на Лекарската  комора на Македонија, бул. „Партизански одреди“ број 3, 1000 Скопје, Македонија.
Точните лични податоци, податоците за  работните места и адресите на живеење се неопходни за реализацијата на програмските активности на комората, прецизна евиденција во единствениот Регистар на доктори на Р. Македонија, известување за календарот на акредитирани стручни активности, навремено информирање на докторите,  доставување на списанијата и други информативни и печатени материјали, како и во спроведувањето на различни проекти кои се од суштинско значење за докторската професија.
Ве молиме, промените на Вашите лични податоци,  адреси и установите во кои работите, и во иднина да ги доставувате во најкраток можен рок.

Лекарска комора на Македонија

Активности

Свечено одбележан денот на Лекарската комора на Македонија - 5 јуни

5 јуни 2015,Скопје  Лекарска Комора на Македонија во Клуб на Пратеници. Претседател Проф. д-р Кочо Чакалароски

На 5 јуни 2015 година, во Клубот на пратениците во Скопје, на свечен начин се одбележа Денот на Лекарската комора на Македонија.
Претседателот на Лекарската комора на Македонија, проф. д-р Кочо Чакалароски во својот поздравен говор им се обрати на бројните гости и доктори, а на присутните им се заблагодари што одвоиле  време за  заеднички да се одбележи Денот на Лекарската комора на Македонија, односно 23 - годишнината од нејзиното основање,  или, како што некои велат, возобновување на 5 јуни 1992 година.

5 јуни 2015,Лекарска Комора. Проф.д-р Кочо Чакалароски.Д-р Ленче Нелоска.Д-р Џабир Бајрами.д-р Андон Чибишев.д-р Радосав Наковски.Д-р Смиља Туџарова-Ѓоргова.д-р РадосавНајвисоко признание за 2014 година, Плакета „Св.Наум Охридски“ за д-р Радосав Т. Наковски


Златна плакета на Лекарската комора на Македонија


Најдобар стручен и научен труд објавен во „Vox medici“ за 2014 година


Благодарници на здравствени установи и доктори кои беа ангажирани за време на немирите во Куманово, на 9 и 10 мај 2015 година


сите активности

Соопштенија

Конкурс
MEDIS AWARDS 2015

Рокот за поднесување на пријавите се продолжува до 07.10.2015

Соопштение за воведување на редовно работно време на Стручната служба на ЛКМ
Лекарската комора на Македонија информира дека од 31.08.2015, лекарите може непречено да ги користат услугите на Стручната служба во рамки на редовното работно време, од 08 до 16 часот.

Конкурс
MEDIS AWARDS - Меѓународни награди за медицински достигнувања 2015

Дали во периодот од 01.09.2014 до 31.08.2015 година, Вашиот постер или Вашата презентација биле прифатени на некој од европските, односно светските стручни или научни собири? На добитниците ќе им припадне награда која се состои од два дела: 1. Бронзена скулптура и 2. Паричен износ од бруто 2500 евра.

Проектно одделение формирано во рамките на Лекарска комора на Македонија
Во рамките на Стручната служба на ЛКМ, формирано е Проектно одделение кое работи во име на докторите, како логистичка поддршка при изработка на апликации за вклучување во локални и меѓународни проекти од областа на медицината и здравството. Стручните лица од Проектното одделение на комората веќе работат на подготовките за тестирање на два нови лека

Конкурс за формирање комисии за спроведување на стручен испит
Комората потребно е да состави список за испитувачи од кој се формираат комисии пред кои докторите на медицина го полагаат стручниот испит. Критериуми што треба да ги исполнат докторите се

NICE Клинички упатства – едукација организирана од ЛКМ
ЛКМ организира едукација на лекари специјалисти од секундарно ниво на здравствена заштита – СКЗЗ

Изнајмување на деловен простор во строгиот центар на Скопје
Во рамките на Лекарска комора на Македонија, со адреса Бул. „Партизански одреди“ бр.3, во центарот на Скопје, се наоѓа конференциска сала идеална за состаноци, стручни собири, презентации, обуки и семинари, уредена на површина до 100м2 и капацитет до 60 лица

Соопштение за воведување на вонредно работно време на Стручната служба на ЛКМ Соопштение за работното време на стручната служба на ЛКМ (за период 01.07.2015 – 31.08.2015) Препорачана литература од ЛКМ за полагање стручен испит сите соопштенија
 
Лекарска комора на Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Македонија
работно време:
понеделник, вторник, среда и петок од 08 до 16 ч.
четврток од 08 до 18 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3